skip to Main Content

La ballarina global: l’espai de treball

La Ballarina Global: L’espai De Treball

Al llarg dels anys en la docència de la dansa i, juntament amb els i les nostres alumnes, hem anat donant més importància als aspectes que envolten el ballarí o la ballarina, no centrant-nos únicament en els continguts tècnics, sinó entenent a la persona com un conjunt d’aspectes amb els que treballar. D’aquesta manera, cada ballarí i ballarina tindrà un entrenament centrat en la base tècnica però que també tindrà en compte aspectes com el seu espai de treball, el seu entorn familiar i acadèmic, el seu estat psicològic i òbviament la seva condició física. En aquest article posarem l’atenció en l’entorn que envolta l’aprenentatge de la part tècnica. 

L’essència de la dansa és el moviment a través de l’espai i en l’espai de dansa influeixen factors com el terra, les barres, els miralls, les dimensions de la sala, l’ambient en general i també la indumentària que portem per ballar. 

Si prestem atenció al terra veiem que ofereix una connexió directa entre el ballarí i l’entorn. La majoria de moviments es produeixen a través d’una interacció entre l’individu i el terra. Per tant el terra té un gran impacte en el cos. Un terra amortiguador absorbeix els cops, millora el rendiment i pot prevenir lesions. Aquest tipus de terra estan creats específicament per a la dansa, estan construïts per una superfície de fusta que descansa sobre una capa d’espuma, recolzada sobre un entarimat de llistons, generant una càmera d’aire. Aquesta estructura permet que el terra es mogui cap a dalt i cap a baix quan el ballarí salta i hi aterra a sobre. En ocasions es cobreix aquest tarima  amb una superfície de linòleum. Aquest vinil te un reforç d’espuma per proporcionar deformacions verticals, la reducció de força i el retorn energètic.

La barra és un altre aspecte important en l’entorn per a la dansa. És una eina de treball que ajuda a practicar i desenvolupar exercicis abans de poder-los fer en el centre. Al realitzar els exercicis a la barra es deixa un espai entre la barra i el ballarí o ballarina per permetre el moviment amb llibertat evitant cops al fer girs o battements.  

Els miralls poden ser útils per comprendre millor l’alineació del cos i aprendre seqüències de moviment. Els miralls tenen el risc de fer que el ballarí o ballarina depengui massa de la seva observació. El seu ús està subjecte a debat. De fet els miralls no ofereixen una representació exacte del cos. Quan ens mirem en el mirall es pot produir una diferència entre la posició i l’angle real del cos quan s’observa des de un camp visual diferent, el que pot portar a una errònia interpretació de l’alineació i la posició. 

I per últim, tant la roba com el calçat que porta el ballarí o ballarina ha d’oferir una connexió entre la persona i l’entorn ja que tenen una influència en el rendiment i en la salut dels ballarins. La roba i el calçat estan determinats per l’estil de dansa que es practica i s’han d’ajustar correctament per tal de no impedir el moviment.

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top