skip to Main Content

Bases per a pedagogia de la Dansa

El meu propòsit és ensenyar els elements bàsics i formals de la dansa per poder utilitzar aquest aprenentatges i desenvolupar coreografies lliures o fixades. A partir dels coneixements de la tècnica i dels seus components bàsics, s’arribarà a tenir control i domini corporal per interpretar la dansa.

Quan es balla el cos és el principal instrument.

El protagonista que està en pausa o en moviment actuarà de manera correcte. Com a primera forma el cos s’ha de mantenir en equilibri, s’han de considerar totes les parts dels cos, els segments i les seves dimensions, com s’articula el cos, com gira i com es trasllada, aïllada o globalment.

També l’objectiu ha de ser aconseguir que els moviments corporals es realitzin creativament, amb harmonia, encadenats, coordinats, amb accents, ritmes i cadències, és a dir amb bellesa.

Per entendre que existeixen altres possibilitats, i així poder mostrar la riquesa personal, transformant allò que ens pressiona en pura llibertat. Cada individu trobarà una dansa que li ajudi a expressar, amb el seu llenguatge personal, els continguts descriptius, estètics, afectius, de valors i sentiments i els intel·lectuals.

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top