skip to Main Content

Dansa Contemporània

La Dansa Contemporània es caracteritza pel seu eclecticisme, en aquest aprenentatge s’utilitzen tècniques i eines diverses, la majoria començades per coreògrafs i ballarins pioners. També s’incorporen descripcions de noves tendències.

VULL APUNTAR-ME!

Classes Dansa Contemporània

La Dansa Contemporània obre les portes a noves tendències de Dansa que sorgeixen en el món i on els i les alumnes poden crear el seu propi estil.

Escola de Dansa a Granollers

A partir dels 12 anys

El més interessant per l’alumne de dansa contemporània serà crear el seu propi estil, per a la qual cosa no només l’interessa el coneixement d’una sola tècnica sinó que busquem familiaritzar-lo en el domini i la pràctica de totes les que pugui conèixer. D’aquesta manera es podrà gaudir d’un vocabulari i d’una llibertat més àmplia de moviment.

El treball a l’aula es basa en conèixer i cobrir cinc àrees amb les quals els alumnes s’han de familiaritzar: l’entrenament físic, el coneixement de la tècnica, la improvisació, la coreografia i la interpretació.

VEURE HORARIS

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top