skip to Main Content

Escola d’espectadors

Amb la intenció de fomentar i la cultura i promoure el gust per les arts escèniques l’Escola proposarà diferents sortides per assistir a espectacles de dansa i altres arts escèniques.

Per a alumnes i famílies

L’objectiu d’aquestes propostes serà el de familiaritzar a la comunitat de l’Escola de Dansa Àgueda Murillo amb el fet d’anar al teatre en família o amb els companys i companyes de l’escola.

D’aquesta manera, es faran diferents propostes d’espectacles de dansa i altres arts escèniques, infomant a les famílies sobre l’espectacle per tal de realitzar un treball prèvi, assistint a l’espectacle de manera conjunta i concloent l’activitat amb una reflexió de la peça visionada.

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top