skip to Main Content

La preparació física en la dansa

La Preparació Física En La Dansa

Avui dia a canviat molt la manera de preparar als i les ballarines. Les classes de tècnica segueixen sent la base principal, molt importants i imprescindibles en l’educació i preparació dels ballarins, però la versatilitat de les coreografies contemporànies i les habilitats que s’exigeixen als ballarins són extremadament àmplies. La preparació física addicional per la dansa s’ha tornat essencial per a la salut i la longevitat dels ballarins i ballarines. Antigament les classes de tècnica suposaven la principal preparació física per a la realització d’una coreografia però, a l’actualitat, i per evitar riscos de lesions, s’ha de trobar una pràctica continuada d’entrenament  físic que enforteixi un nivell bàsic i equilibrat de força, flexibilitat i resistència.

Un programa correcte de condicionament físic per a ballarins hauria de tenir en compte l’alineació, la forma i la coordinació corporal adequada. La quantitat de repeticions de cada exercici s’hauria d’establir de manera individualitzada i anant augmentant amb el temps fins aconseguir el rendiment òptim. És vital entendre la diferència entre força, potència i resistència muscular per poder entrenar adequadament aquests components de forma física. Els ballarins han de millorar la seva resistència cardiorespiratòria i la seva capacitat anaeròbica, elements que no sempre es treballen en una classe de dansa. 

A través de la tecnificació de la dansa, l’escola pretén donar un plus al ballarí i a la ballarina, utilitzant un molt beneficiós entrenament creuat, referint-nos a la pràctica de qualsevol tipus d’exercici físic que no impliqui ballar però que persegueix l’objectiu de millorar el rendiment general en la dansa cobrint totes les necessitats  del cos i tots els aspectes de la bona forma física.

La preparació física pot produir canvis importants pels ballarins com per exemple:

  • Major amplitud de moviment articular, com grans battement més alts
  • Millor control central, recolzament i equilibri
  • Major potència, resistència en els moviments motors per desplaçar-se en l’espai, canviar de nivell ràpid o impulsar-se amb el terra.
  • Major confiança i presència.

D’aquesta manera, el ballarí podrà ballar amb més seguretat, optimitzant el seu nivell tècnic i reduïnt el risc de patir lesions, amb una preparació específica i enfocada a l’art de la dansa.

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top