skip to Main Content

Proposta metodol·lògica

Els nens i nenes són capaços d’aprendre amb un model visual, és important cultivar la seva capacitat d’observació per a la construcció de la forma dels moviments i els passos.

Aquesta capacitat d’observació els permetrà desenvolupar de manera correcta els moviments. Per tant, a part dels moviments lliures, aprendran a realitzar tasques proposades pel professorat, repetint allò après per fixar-ho, el que permetrà crear de manera progressiva un repertori de formes motrius, de sèries encadenades amb un mínim ordre i composar seqüències de moviment organitzat.

Cada seqüència de moviments s’aprèn per separat i és repetida quantes vegades sigui necessari. Amb el temps de pràctica s’alternen els exercicis de moviments lliures amb aquells que exigeixen formes prefixades d’execució. La seqüència de moviment serà breu

VEURE HORARIS

Escola de Dansa a Granollers | Àgueda Murillo

Back To Top